14 dní pro vrácení peněz nebo výměnu
pouze polské výrobky
náklad 1-3 pracovní dny

Odstoupení od smlouvy

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce žádá, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Internetový obchod správce.
Odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy
Nárok na 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy má pouze Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem. Spotřebitel má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete zboží do fyzické držby.
Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat Firma Handlowa Marcelina Szydłowska Bachowice ul. Dębowa Boczna 2 34-116 Spytkowice, kontakt@marcelini.pl o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 Důsledky odstoupení od smlouvy
V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky
Můžeme zadržet náhradu, dokud neobdržíme položku nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve. Zboží nebo položky nám prosím zašlete zpět nebo předejte neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Zodpovídáte pouze za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.

pixel